Koněpruské jeskyně Zpřístupněné jeskyně v srdci Českého krasu ...
Neoficiální stránky o Koněpruských jeskyních a blízkých zajímavostech. Přejít na oficiální stránky
English

Vysvětlení pojmů

Brčko

Prvotní tenké a duté stádium stalaktitu o konstantním průměru. Protože voda protéká vnitřkem, roste brčko pouze do délky a vzhledem k jiným krápníkům velmi rychle.

Jeskyně

Podzemní dutiny převážně protáhlého tvaru. Mohou tvořit jak velmi krátké jeskyně tak velké členité často několikapatrové jeskynní systémy.

Jeskynní dóm

Rozsáhlá jeskynní dutina vznikající v převážné míře vodní korozí na křížení dvou puklin, popř. zlomových ploch.

Komín

Vertikální nebo velmi příkře ukloněná chodba, která vystupuje ze stropu jeskyně.

Koroze

Vodní chemické rozpouštění, které postihuje krasové horniny. Voda v sobě rozpouští oxid uhličitý, dochází k částečné disociaci a voda se následně chová jako kyselina a tyto horniny rozpouští.

Kras

Název je odvozen od názvu slovinského horstva. Jedná se o území s krasovými horninami, jejichž rozpouštěním - korozí vznikají jak povrchové - EXOKRAS, tak podpovrchové krasové jevy - ENDOKRAS. Je charakteristický svojí specifickou morfologií a hydrogeologickým režimem. Na první pohled se jedná o suchá území vzhledem k tomu, že vody jsou soustředěny pod zemským povrchem.

V České republice nalezneme dvě rozsáhlejší krasové oblasti. Nedaleko Prahy se nachází Český kras, nedaleko Brna pak Moravský kras. Koněpruské jeskyně jsou součástí Českého krasu.

Pisolity

Drobné hráškovité útvary sintru, které mohou pokrývat dno a stěny jeskyní. Vznikají odpařováním vody ze vzlínajících roztoků.

Propast

Vertikálně orientovaná jeskyně ústící na zemský povrch popřípadě do dna jeskyně, u níž převažuje vertikální rozměr nad horizontálním. V České republice je svého druhu největší propast Macocha dlouhá 174 metrů a široká 76 metrů.

Sintr

Krystalická podoba chemicky vysrážených roztoků (v případě krasových oblastí se jedná o vápnité roztoky) z mineralizované vody. V jeskyních mohou tvoři různé náteky, krápníky, záclonky a jiné typy jeskynní výzdoby.

Stalagmit

Krápník rostoucí ze dna či stěny jeskyně vzhůru. Vzniká v místech skapu krasové vody.

Stalagnát

Sloup, který vznikne srůstem stalagmitu a stalaktitu.

Stalaktit

Krápník rostoucí od stropu popřípadě ze šikmé stěny v místech výstupu vodních roztoků do volných jeskynních prostor.

Záclona

Splývavý plochý stalaktit, který je často zohýbaný do podoby závěsu. Vzniká stékáním krasové vody po stropním žebru, římse, apod. Může mít vroubkované až zoubkované okraje.

Použitá literatura: Komaško, A. - Slovníček některých geo- a speleologických termínů. MS

Již na na samém okraji Prahy začíná Český kras, krajina plná nejen malebných zákoutí a rozeklaných skal ale i jeskyní.
Přístupné pro veřejnost jsou Koněpruské jeskyně v západní části krasu, 20 km za Prahou.

Otevírací doba

Jeskyně jsou v červnu
otevřeny každý den
od 9:00 do 16:00.

Prodej vstupenek končí a poslední pohlídka začíná v 16:00

Více: Otevírací doba

Ceny vstupného

Plné vstupné220,- Kč
Senioři 65+180,- Kč
Studenti < 26*180,- Kč
Dětské vstupné 3+120,- Kč
Foto a video0,- Kč

* Studentská sleva jen po předložení platného dokladu

Více: Vstupné a příplatky

Mobilní průvodce

Mobilní průvodce v psané i mluvené podobě (audio) v českém, anglickém a německém jazyce.

Více: Mobilní průvodceAutobus k jeskyním

O víkendech a svátcích během sezóny jezdí turistický autobus z nádraží v Berouně až na parkoviště u jeskyní.
Jízdní řád autobusu

Sleva pro studenty

Studentům od 15 let do 26 let je poskytována sleva jen po předložení platného dokladu o studiu!

Platnost musí být na průkazu jednoznačně uvedena! Noste tento doklad s sebou i o prázdninách! Prokazování nároku studentské slevy

Zákaz vstupu se zvířaty

Se zvířaty je vstup do jeskyně přísně zakázán!
Více informací

Po návštěvě jeskyní

U východu z jeskyně začíná Naučná stezka Zlatý kůň, která vás provede hned několika zajímavými místy v blízkém okolí.

Zajímavá místa v okolí

Zajímavosti v blízkém okolí jeskyní - všechna tato místa spojuje nebo vede kolem naučná stezka Zlatý kůň
Zlatý kůň - vrchol
180 m od jeskyně,
180 m po naučné stezce
Rozhled do krajiny západní části Českého krasu
Vyhlídka na okraji lomu
180 m od jeskyně,
270 m po naučné stezce
Vyhlídka přímo na okraji Velkolomu Čertovy schody
400 m od jeskyně,
700 m po naučné stezce
Možnost sběru hojných zkamenělin z prvohorního korálového útesu
Houbův lom
500 m od jeskyně,
800 m po naučné stezce
Romantický opuštěný lom přímo pod jeskyněmi
Lom na Kobyle
1 400 m od jeskyně,
2 000 m po naučné stezce
Zarůstající opuštěný lom, z lomu se vychází štolou v jeho severní stěně
Neoficiální stránky o Koněpruských jeskyních a blízkém okolí. Informace jsou aktuální pro sezónu 2020. Čtěte pozorně informace o stránkách.
© Pavel Bokr, Jan Vyhnánek a Iva Vyhnánková a další autoři 2002 - 2024. Použití materiálů ze stránek je možné jen s písemným souhlasem autorů.
[CNW:Counter]
eXTReMe Tracker