Koněpruské jeskyně Zpřístupněné jeskyně v srdci Českého krasu ...
Neoficiální stránky o Koněpruských jeskyních a blízkých zajímavostech. Přejít na oficiální stránky
English

Sleva pro studenty jen po předložení průkazu či potvrzení o studiu

Nárok na poloviční vstupné mají všechny děti od 6 do 15 let (tedy do dne 15. narozenin). Po dosažení věku 15 let mají na slevu nárok jen studenti do 26 let, kteří tento nárok vždy dokládají předložením platného průkazu či potvrzení o studiu.

Bez řádného předložení platných dokladů věrohodně prokazujících studium nelze studentskou slevu uznat a návštěvník platí plné vstupné bez ohledu na to, zda-li studuje! Cenový rozdíl je přitom 40 Kč na jednoho návštěvníka! Na pokladní můžete nadávat jak chcete, ale nemá to smysl.

Prokázat studium není na druhou stranu nic složitého, jen je třeba mít ten správný doklad a počítat s tím, že to bez jeho předložení skutečně nejde. Bohužel v řadě případů dochází ke zbytečným nedorozuměním, a proto se pokusím tuto problematiku pokud možno od základu vysvětlit.

Studium, případně prodlouženou povinnou školní docházku, si může bohužel nárokovat kde kdo. Pokladní však potřebují důkaz, aby slevu poskytli jen těm návštěvníkům, kteří na ni mají skutečně nárok!

Pozor, prázdniny!

I během prázdnin je možné studentskou slevu získat pouze a jen po předložení průkazu (případně potvrzení) o studiu, který musí být platný pro příslušný školní rok, který prázdninám předchází! Žádné výmluvy nelze v tomto směru akceptovat!

Pokud jste si nezajistili průkaz či potvrzení o studiu, může například pomoci studentský průkaz na slevu ve veřejné dopravě (přestože může být o prázdninách již neplatný - musí být však platný pro školní rok, který prázdninám předchází). Při změně školy může být užitečná kopie dokladu o přijetí. Je zkrátka vhodný nějaký doklad, který věrohodně prokazuje studium v průběhu školního roku před prázdninami.

Průkazy mládeže, které neprokazují studium, nejsou akceptovány!

Kdo musí předkládat doklad o studiu?

Každý student, který již dosáhl 15-ti let (dosáhl dne 15. narozenin), ale ještě nedosáhl 26-ti let, a který má zájem o uplatnění studentské slevy. Rozhodující je věk, nikoliv ukončení povinné školní docházky! Návštěvník, který již dosáhl věku 15-ti let a neprokáže spolehlivě studium platí plné vstupné!

Tedy i žák základní školy je povinen po dosažení věku 15-ti let předkládat průkaz nebo jiný věrohodný doklad o studiu (například žákovská knížka platná pro příslušný školní rok a doklad s fotografií se stejnými identifikačními údaji jako v žákovské knížce). Bez dokladu o studiu nemá ani žák základní školy v rámci povinné školní docházky po dosažení věku 15-ti let na slevu nárok!

Proč je nutné předkládat doklad o studiu?

Vzdělávací systém ČR zahrnuje 9 let povinné školní docházky. Devátý ročník povinné školní docházky ve vzdělávacím systému ČR odpovídá věku 14-ti let. Vě věku 15-ti let může (ale nemusí!) absolvent základní školy pokračovat ve studiu na vyšší úrovni vzdělávacího systému. Další studium je v ČR nepovinné a je na každém, aby se rozhodl, zda bude ve studiu pokračovat nebo zda se spokojí se základním vzděláním.

Právě proto, že je od 15-ti let možné svobodně ukončit studium, je nutné další studium řádně dokladovat (byť by se stále jednalo o základní školu).

Viz. Schéma vzdělávacího systému v ČR

Studentská sleva je určena jen a pouze studentům. Správa jeskyní nemá šanci jinak rozlišit, zda má příslušný návštěvník na slevu nárok! Není možné uznávat slevu každému, kdo si o ni řekne. Ze své vlastní zkušenosti vím, že se o tuto slevu nehlásí jen studenti, ale existuje také řada návštěvníků, kteří zkouší získat slevu různými výmluvami, a pro takové není tato sleva rozhodně určena.

Jak studium dokladovat?

Je třeba nějakým věrohodným způsobem prokázat, že dotyčný návštěvník opravdu studuje, a má tedy na studentskou slevu prokazatelný nárok.

Nejjednodušší je nějaký studentský průkaz platný pro příslušný školní rok. Platnost by měla být na průkazu jednoznačně uvedena. Musí se zároveň jednat o takový typ průkazu, který může získat jen student a tato skutečnost z něj musí být také jednoznačně patrná.

Průkaz ISIC není podmínkou (kromě studentů ze zahraničí), ale je samozřejmě uznáván (pouze však ISIC Student případně ISIC Scholar; není uznáván ITIC Teacher ani IYTC ALIVE karta).

Nemáte-li studentský průkaz, můžete se pokusit studium doložit například indexem či potvrzením o studiu. Pokud není na potvrzení o studiu fotografie, je vhodné přiložit ještě nějaký průkaz s vaší fotografií. Potvrzení o studiu by měla na žádost studenta příslušná škola vydat.

Nemáte-li žádný dokument ze školy, pak je šance získat studentskou slevu na jiný doklad, který prokazuje studium. Může to být například studentský průkaz na veřejnou dopravu a podobně. I tak je ale nutné, aby z průkazu bylo patrné, že je určen pouze studentům, a aby byl platný pro příslušný školní rok.

Zahraniční studenti, kteří nemají český průkaz nebo doklad o studiu, by měli předkládat mezinárodně platný studentský průkaz - ISIC. Zahraniční studijní průkaz nemusí být akceptován!

Věrohodný doklad o studiu:

  • obsahuje ověřitelné identifikační údaje studenta (foto není podmínkou, lze přiložit jiný průkaz s fotografií a stejnými identifikačními údaji)
  • obsahuje jednoznačnou informaci, že takový doklad je určen pouze pro studenty (je na něm vyznačeno, že je určen pro studenty)
  • má uvedenou platnost (ta může být samozřejmě doložena přelepkou nebo přiloženým kupónem) a je platný pro příslušný školní rok
  • je vydán a ověřen věrohodnou organizací

POZOR: Průkaz bez vyznačené platnosti nemusí být akceptován!

Doklady ponechané doma případně na parkovišti vám nepomohou!

Jak nelze studium dokladovat?

Studentskou slevu nelze získat na základě předložení dokladu, který může získat i ten, kdo již nestuduje, nebo dokladu, ze kterého není studium jednoznačně patrné. Jedná se například o různé průkazy mládeže.

Studium nelze dokladovat občanským průkazem! Občanský průkaz je možné využít jedině v kombinaci s potvrzením o studiu, na kterém není fotografie, ale jen identifikační údaje studenta. Nemá rovněž smysl se v případě studentů u pokladny ohánět průkazem zdravotní pojišťovny.

Je předložení dokladu skutečně podmínkou?

Ano, je. Tato podmínka je uvedena jak na oficiální internetové stránce jeskyní, tak i v ceníku na pokladně jeskyní.

Nejedná se přitom o žádný nesmysl, tak jak si řada návštěvníků myslí. Prokázat nárok na slevu by mělo být naprosto samozřejmé. Rovněž nejsou Koněpruské jeskyně v žádném případě jedinný subjekt, který studentskou slevu podmiňuje předložením dokladů, ale jedná se o vcelku běžnou věc.

Co když nemohu studium věrohodně prokázat?

Pak je nutné zaplatit plné vstupné. Nemá smysl se hádat s pokladní, zkoušet různé výmluvy ani se odkazovat na svůj vzhled. Rovněž není účinné obviňovat pokladní z neochoty či nepochopení.

Pokladní se při prodeji vstupenek řídí ceníkem, ve kterém je podmínka předložení studentského průkazu řádně a jednoznačně uvedena.

Proč tolik řečí kolem studentských dokladů?

V současné době se totiž jedná o nejčastější problém, který je nutné s návštěvníky řešit, a mnohdy to není zrovna příjemné - zvláště v případě, pokud je "studentů" bez průkazu více, a rodina tak musí třeba i naprosto zbytečně sáhnout hlouběji do kapsy.

Stále se najde celá řada návštěvníků, kteří tvrdí, že jsou studenti, a pokud je to pravda, pak platí naprosto zbytečně dvojnásobné vstupné jen proto, že si doklad nevozí s sebou nebo si ho nechávají v autech na parkovišti.

Po studentech se v tomto směru nepožaduje víc nežli například po zdravotně postižených, kteří také prokazují nárok na slevu průkazem (ZTP, ZTP/P). Tak prosím na tuto banální věc pamatujte - ušetří vám penízky, za které si můžete koupit třeba pořádnou zmrzlinu vedle ve stánku s občerstvením.

Již na na samém okraji Prahy začíná Český kras, krajina plná nejen malebných zákoutí a rozeklaných skal ale i jeskyní.
Přístupné pro veřejnost jsou Koněpruské jeskyně v západní části krasu, 20 km za Prahou.

Otevírací doba

Jeskyně se otevírají na přelomu března a dubna.

Více: Otevírací doba

Ceny vstupného

Plné vstupné220,- Kč
Senioři 65+180,- Kč
Studenti < 26*180,- Kč
Dětské vstupné 3+120,- Kč
Foto a video0,- Kč

* Studentská sleva jen po předložení platného dokladu

Více: Vstupné a příplatky

Mobilní průvodce

Mobilní průvodce v psané i mluvené podobě (audio) v českém, anglickém a německém jazyce.

Více: Mobilní průvodceAutobus k jeskyním

O víkendech a svátcích během sezóny jezdí turistický autobus z nádraží v Berouně až na parkoviště u jeskyní.
Jízdní řád autobusu

Sleva pro studenty

Studentům od 15 let do 26 let je poskytována sleva jen po předložení platného dokladu o studiu!

Platnost musí být na průkazu jednoznačně uvedena! Noste tento doklad s sebou i o prázdninách! Prokazování nároku studentské slevy

Zákaz vstupu se zvířaty

Se zvířaty je vstup do jeskyně přísně zakázán!
Více informací

Po návštěvě jeskyní

U východu z jeskyně začíná Naučná stezka Zlatý kůň, která vás provede hned několika zajímavými místy v blízkém okolí.

Zajímavá místa v okolí

Zajímavosti v blízkém okolí jeskyní - všechna tato místa spojuje nebo vede kolem naučná stezka Zlatý kůň
Zlatý kůň - vrchol
180 m od jeskyně,
180 m po naučné stezce
Rozhled do krajiny západní části Českého krasu
Vyhlídka na okraji lomu
180 m od jeskyně,
270 m po naučné stezce
Vyhlídka přímo na okraji Velkolomu Čertovy schody
400 m od jeskyně,
700 m po naučné stezce
Možnost sběru hojných zkamenělin z prvohorního korálového útesu
Houbův lom
500 m od jeskyně,
800 m po naučné stezce
Romantický opuštěný lom přímo pod jeskyněmi
Lom na Kobyle
1 400 m od jeskyně,
2 000 m po naučné stezce
Zarůstající opuštěný lom, z lomu se vychází štolou v jeho severní stěně
Neoficiální stránky o Koněpruských jeskyních a blízkém okolí. Informace jsou aktuální pro sezónu 2020. Čtěte pozorně informace o stránkách.
© Pavel Bokr, Jan Vyhnánek a Iva Vyhnánková a další autoři 2002 - 2024. Použití materiálů ze stránek je možné jen s písemným souhlasem autorů.
[CNW:Counter]
eXTReMe Tracker