Koněpruské jeskyně Zpřístupněné jeskyně v srdci Českého krasu ...
Neoficiální stránky o Koněpruských jeskyních a blízkých zajímavostech. Přejít na oficiální stránky
English

Základní informace pro návštěvníky

Obsah stránky:

Otevírací doba

Leden, Únor, BřezenZavřeno
Duben, Květen, Červen9:00 - 16:00 každý den (poslední prohlídka v 16:00)
Červenec, Srpen8:00 - 17:00 každý den (poslední prohlídka v 17:00)
Září9:00 - 16:00 každý den (poslední prohlídka v 16:00)
Říjen9:00 - 15:00 každý den (poslední prohlídka v 15:00)
ListopadPouze v pracovních dnech v 9:00, 11:00 a 14:00 vstupenky jen on-line
ProsinecZavřeno

 • Od dubna do října otevřeno každý den včetně pondělí, víkendů a všech svátků. Poslední prohlídka začíná až na konci otevírací doby.
 • V listopadu je ještě možná návštěva jeskyní při omezeném provozu - pouze však v pracovních dnech a ve stanovených časech 9:00, 11:00 a 14:00. Nákup vstupenek je pouze on-line.
 • Otevírací doba může být upravena podle trhacích prací v blízkém lomu.
 • Případné mimořádné uzavření se oznamuje na oficiální internetové stránce.

Prohlídky při baterkách - "baterkové pondělky"

Termíny případných baterkových prohlídek nebyly dosud zadány.

Otevírací doba v nejbližších dnech:

Zobrazit kompletní kalendář

Vstupy prohlídek do jeskyně

Čas vstupu do jeskyně (začátek prohlídky) je uveden na pokladně a při prodeji vstupenky rovněž vytištěn přímo na vstupence.
Čas vytištěný na vstupene je nezbytně nutné dodržet a čekat na seřadiští před jeskyní (120 m od pokladny)!

Kapacita prohlídek je omezená, po naplnění kapacity jsou bez upozornění další vstupenky prodávány na další následující prohlídku. Návštěvníci jsou při prodeji vstupenek zařazováni do prohlídek v pořadí, v jakém si zakoupí vstupenky. Více informací

Nástup na prohlídku

V čase uvedeném na vstupence je třeba již čekat na průvodce na seřadišti před vchodem do jeskyně, ke kterému dojdete od pokladny po bílých šipkách po cca 120 metrech.

Koněpruské jeskyně - odchod od pokladny
Bílé šipky vás dovedou k jeskyni
Koněpruské jeskyně - čekání pře jeskyní
Seřadiště návštěvníků před jeskyní

Časy prohlídek

Časy prohlídek nejsou nijak pravidelně stanoveny (kromě listopadu) - prohlídky vstupují do jeskyně v nepravidelných intervalech podle aktuálního zájmu návštěvníků a provozních podmínek tak, aby doba čekání byla co nejnižší vzhledem k přiměřenému počtu návštěvníků v prohlídkách.

Čas vstupu další prohlídky se stanovuje až v okamžiku zahájení nebo naplnění kapacity předchozí prohlídky. Proto se vstupenky prodávají pouze na nejbližší volnou prohlídku a nelze je zakoupit v předstihu.

Čas nejbližší prohlídky je uveden na pokladně (ruční hodiny položené na okénku prodeje vstupenek) nebo jej na požádání sdělí pokladní.

Doba čekání na prohlídku po zakoupení vstupenky

Doba čekání na prohlídku se nejčastěji pohybuje v rozmezí 0 - 30 minut. Jen výjimečně přesahuje doba čekání na prohlídku 60 minut (např. v případě příjezdu více zájezdů ve stejný čas nebo někdy při baterkových prohlídkách). Minimální možný interval mezi prohlídkami je obvykle 10 minut.

Při zvýšené návštěvnosti, kdy převládají individuální návštěvníci a je minimum zájezdů, nemusí případná delší fronta před pokladnou automaticky znamenat delší následné čekání na prohlídku. Občas se v takovém případě stává, že návštěvníci naopak déle čekají ve frontě před pokladnou než pak na prohlídku jeskyně (pokladna stíhá jednotlivě odbavit přibližně takové množství návštěvníků jako je maximální kapacita prohlídky).

Hromadné skupiny předem ohlaste

Větší skupiny návštěvníků předem telefonicky ohlaste (730 572 485) - nejedná se o časovou rezervaci, ale správa jeskyní s hromadnými skupinami počítá např. při stanovení počtu průvodců a přihlíží k nim i při organizaci výprav. S neohlášenými skupinami se nepočítá.

Jeskyně neprovádí časové rezervace

Jeskyně neprovádí časovou rezervaci vstupenek ani pro hromadné skupiny ani pro jednotlivé návštěvníky. Pro zařazení do prohlídky a pro pořadí vstupu hromadných skupin je rozhodný čas nákupu vstupenky.

Individuální prohlídky

V závislosti na provozních podmínkách může jeskyně nabízet tzv. individuální prohlídku. Ta však neznamená jakoukoliv časovou přednost, pouze to, že v dalším volném čase proběhne soukromá prohlídka bez jiných návštěvníků vedená průvodcem s výkladem jako v případě běžných prohlídek. Tato prohlídka je maximálně pro 4 osoby (ty jsou již v ceně).

Mimořádné prohlídky mimo otevírací dobu

Mimořádnou prohlídku Koněpruských jeskyní mimo otevírací dobu v případě, že to provozní podmínky dovolí, lze provést po předchozí dohodě se správou jeskyně. Skupinu musí tvořit minimálně 10 platících osob se 100 % příplatkem na každou osobu. Prohlídky je možné dohodnout výhradně telefonicky na čísle 730 572 485.


Vstupné

Dospělí220,- Kč
Studenti od 15 do 26 let pouze po předložení platného průkazu180,- Kč
Senioři 65+180,- Kč
Děti od 3 do 15 let120,- Kč
Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P starších 15 let120,- Kč
Hromadné skupiny dětí do 3 let (např. mateřské školy)60,- Kč
Hromadné skupiny držitelů průkazů ZTP ve věku 3 – 15 let60,- Kč
Děti do 3 let vyjma hromadných skupin po ohlášení na pokladněZdarma*
Držitelé průkazu ZTP od 3 do 15 let vyjma hromadných skupinZdarma*
Průvodce osoby ZTP/PZdarma*

* Všechny osoby s nárokem na bezplatný vstup je nutné ohlásit

Děti do 3 let i všechny další osoby s nárokem na bezplatný vstup je nutné před zakoupením vstupenky ohlásit na pokladně a požádat, aby byly uvedeny jako osoby zdarma na společné vstupence!
Více informací >

Studentská sleva jen s platným studentským průkazem

Studentskou slevu je možné poskytnout jen studentům do 26-ti let pouze po předložení věrohodného studentského dokladu s prokazatelnou platností pro příslušný školní rok (platnost musí být na dokladu uvedena). Více informací >

 • Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P předloží průkaz při nákupu vstupenek
 • V jeskyních neplatí rodinné vstupné ani žádné skupinové slevy.

Příplatky a další služby

Záloha za zapůjčení cizojazyčného textu50,- Kč
 • Výklad je poskytován pouze v českém jazyce. Pro cizince je možné zapůjčit cizojazyčný text za zálohu 50 Kč. K dispozici je výběr z 7 jazyků.


Platba v den prohlídky na pokladně

Platba je možná v hotovosti v českých korunách. Pokladna je také vybavena terminálem pro platby kartou. V areálu jeskyní není bankomat ani směnárna. Vstupenky lze zakoupit jen v den prohlídky a jen na nejbližší prohlídku.

On-line nákup vstupenek na vybrané prohlídky

Na vybrané prohlídky je možný nákup vstupenek on-line předem na internetu. Během dne se však koná mnohem více prohlídek než ty, na které lze zakoupit vstupenky on-line. Vstupenky na všechny další prohlídky dle otevíracích dob jeskyně lze zakoupit klasicky v den prohlídkyv pokladně jeskyní.

Při zakoupení eVstupenky se doporučuje si telefonicky na příslušné jeskyni ověřit, že se prohlídka koná, a že nedošlo k mimořádné události (např, přerušení dodávky el. proudu).

ON-LINE nákup eVstupenek na vybrané prohlídky

Další poskytované slevy

Nárok na zlevněné vstupné 120,- Kč dále mají:

 • Členové Českého svazu ochránců přírody a stráž přírody po předložení členského průkazu

Nárok na bezplatný vstup dále mají:

 • Členové České speleologické společnosti po předložení členského průkazu
 • Členové Slovenské speleologické společnosti po předložení členského průkazu
 • Členové Českého svazu ochránců přírody mladší 15 let nebo po předložení průkazu Mladého ochránce přírody

Informace o jeskyních a prohlídkovém okruhu

Koněpruské jeskyně se nachází v chráněné krajinné oblasti Český kras na území národní přírodní památky Zlatý kůň v okrese Beroun přibližně 30 kilometrů jihozápadně od Prahy. Nedaleko jeskyní vede dálnice i železniční trať Praha - Plzeň. V blízkosti se nachází celá řada turistických zajímavostí.

Základní informace o spojení a přístupu k jeskyním

 • K jeskyním je možné přijet vlastním vozem ze směrů od Prahy, Plzně, Rakovníka, Kladna a Příbrami. V areálu Koněpruských jeskyní je pro návštěvníky k dispozici placené parkoviště vzádlené 400 metrů od pokladny.
 • Při cestě veřejnými dopravními prostředky je možné v pracovních dnech přijet k jeskyním autobusy z Berouna, Králova Dvora, případně ze Zadní Třebaňe (ve všech těchto případech je možný přestup z vlaku na trati Praha - Plzeň).
 • Pěšky je možné přijít k jeskyním například po turistických trasách z Popovic, Králova Dvora, Berouna či Srbska (ve všech případech od zastávek vlaků na trati Praha - Plzeň).
 • O víkendech a svátcích jezdí přímo až k jeskyním speciální autobus z Berounského vlakového nádraží - viz. jízdní řád autobusu k jeskyním.

Návštěvní trasa a prohlídky jeskyní

Délka trasy: 620 metrů (trasa není bezbariérová)
Počet schodů: přibližně 530 (včetně cca 80 točitých v závěru prohlídky)
Doba prohlídky: cca 60 minut (záleží na počtu osob ve skupině)
Průměrná teplota: 10,6°C (doporučuje se teplejší oblečení)

 • Trasa je poměrně fyzicky náročná
 • Prohlídku jeskyně není možné absolvovat s kočárkem ani na vozíku
 • Do jeskyní se nedoporučuje vstup dětem do 3 let věku
 • Do jeskyní je zakázáno vodit i nosit psy i jákákoliv jiná zvířata.

Návštěvní řád Koněpruských jeskyní je veřejně přístupný u pokladny jeskyní. Návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit.


Organizace prohlídek

Vstupenky do jeskyně si návštěvníci zakoupí u pokladny. Při nákupu vstupenek je nutné nahlásit i osoby s bezplatným vstupem. Upozorňuji, že každá prohlídka má omezený počet míst a návštěvnící, kteří se nevejdou, jsou zařazeni do další prohlídky (dávejte si pozor, pokud si jednotlivě kupujete více vstupenek). Čas prohlídky je vytištěn na vstupence.

Po zakoupení vstupenek se návštěvníci odeberou k seřadišti před vchodem u jeskyně. K seřadišti vedou velké bílé šipky od pokladny. Návštěvníci se řadí u zeleného zábradlí nad schodama před vchodem u jeskyně - tam čekají na průvodce. Každý průvodce si odebírá pouze ty návštěvníky, kteří mají na vstupence čas jeho prohlídky.

Již na na samém okraji Prahy začíná Český kras, krajina plná nejen malebných zákoutí a rozeklaných skal ale i jeskyní.
Přístupné pro veřejnost jsou Koněpruské jeskyně v západní části krasu, 20 km za Prahou.

Otevírací doba

Jeskyně jsou v červenci
otevřeny každý den
od 8:00 do 17:00.

Prodej vstupenek končí a poslední pohlídka začíná v 17:00

Více: Otevírací doba

Ceny vstupného

Plné vstupné220,- Kč
Senioři 65+180,- Kč
Studenti < 26*180,- Kč
Dětské vstupné 3+120,- Kč
Foto a video0,- Kč

* Studentská sleva jen po předložení platného dokladu

Více: Vstupné a příplatky

Mobilní průvodce

Mobilní průvodce v psané i mluvené podobě (audio) v českém, anglickém a německém jazyce.

Více: Mobilní průvodceAutobus k jeskyním

O víkendech a svátcích během sezóny jezdí turistický autobus z nádraží v Berouně až na parkoviště u jeskyní.
Jízdní řád autobusu

Sleva pro studenty

Studentům od 15 let do 26 let je poskytována sleva jen po předložení platného dokladu o studiu!

Platnost musí být na průkazu jednoznačně uvedena! Noste tento doklad s sebou i o prázdninách! Prokazování nároku studentské slevy

Zákaz vstupu se zvířaty

Se zvířaty je vstup do jeskyně přísně zakázán!
Více informací

Po návštěvě jeskyní

U východu z jeskyně začíná Naučná stezka Zlatý kůň, která vás provede hned několika zajímavými místy v blízkém okolí.

Zajímavá místa v okolí

Zajímavosti v blízkém okolí jeskyní - všechna tato místa spojuje nebo vede kolem naučná stezka Zlatý kůň
Zlatý kůň - vrchol
180 m od jeskyně,
180 m po naučné stezce
Rozhled do krajiny západní části Českého krasu
Vyhlídka na okraji lomu
180 m od jeskyně,
270 m po naučné stezce
Vyhlídka přímo na okraji Velkolomu Čertovy schody
400 m od jeskyně,
700 m po naučné stezce
Možnost sběru hojných zkamenělin z prvohorního korálového útesu
Houbův lom
500 m od jeskyně,
800 m po naučné stezce
Romantický opuštěný lom přímo pod jeskyněmi
Lom na Kobyle
1 400 m od jeskyně,
2 000 m po naučné stezce
Zarůstající opuštěný lom, z lomu se vychází štolou v jeho severní stěně
Neoficiální stránky o Koněpruských jeskyních a blízkém okolí. Informace jsou aktuální pro sezónu 2020. Čtěte pozorně informace o stránkách.
© Pavel Bokr, Jan Vyhnánek a Iva Vyhnánková a další autoři 2002 - 2024. Použití materiálů ze stránek je možné jen s písemným souhlasem autorů.
[CNW:Counter]
eXTReMe Tracker